პროექტები

+

პროექტის სახელი: სოფლის განვითარების ადვოკატირების ტრენინგების პროგრამა
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ევროკავშირი
ბიუჯეტი: USD 62 380
პროექტის ვადები: სექტემბერი-დეკემბერი, 2017
პროექტის მიზანი: რეგიონებში, მოსახლეობისთვის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ცნობიერების ამაღლება სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; რეგიონებში ადვოკატირებისა და თემის მობილიზაციის საკითხებზე ინფორმაციის მიწოდება; ინფორმაციის გაზიარება ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფებზე და ევროკავშირის ,,ლიდერის" მიდგომაზე.

+

პროექტის სახელი: ყოფილ პატიმართა ეკონომიკური შესაძლებლობებისათვის განვითარების ხელშეწყობა
დონორი: იუსტიციის სამინისტრო
პროექტის განმახორციებლები: სიდა
ბიუჯეტი: 128 980 ლარი
პროექტის ვადები: 15/09/2017-15/09/2018
პროექტის მიზანი: ყოფილ მსჯავრდებულთა ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება მცირე ბიზნესის განვითარებისა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობის გზით. 

+

პროექტის სახელი: ichange.gov.ge რეგიონული მხარდაჭერის ინიციატივა
დონორი: USAID/GGI
პროექტის განმახორციებლები: სიდა, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი
ბიუჯეტი: 93 600 ლარი
პროექტის ვადები: 26/06/2017-26/02/2018
პროექტის მიზანი: ichange.gov.ge მოქალაქეთა ელექტრონული პეტიციების ოფიციალური სამთავრობო პლატფორმის პოპულარიზაცია რეგიონებში. პორტალის დახმარებით საქართველოს ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს ან/და მოქალაქეთა ჯგუფს შეუძლია პეტიციის საშუალებით საქართველოს მთავრობის ყურადღება გაამახვილოს იმ საკითხზე, რომელიც მისი აზრით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.


+

პროექტის სახელი: კერძო სექტორის ჩართულობა კატასტროფების რისკის შემცირებაში
დონორი: „ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება“
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: სიდა
ბიუჯეტი: 8 000 ევრო
პროექტის ხანგრძლივობა: 2017-2018
პროექტის მიზანი: სიდას მხარდაჭერით ორგანიზაცია ,,ბრიჯის" CSR კლუბში და გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელში გაწევრიანება და ბრიჯის მხრიდან, კერძო სექტორში კატასტროფების რისკების შემცირების და ამ მიმართულებით კორპორაციული კულტურის დანერგვის უზრუნველყოფა. 

+

პროექტის სახელი: საქართველოს ტურიზმის სექტორში ჩართული ღარიბი თემებისა და მიკრო მეწარმეების შესაძლებლობების გაზრდა
დონორი: მსოფლიო ბანკი, იაპონიის სოციალური განვითარების ფონდი
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია “ელკანა", სიდა
ბიუჯეტი: 94 562 აშშ დოლარი
პროექტის ხანგრძლივობა: 29.05.2017-31.12.2018
პროექტის მიზანი: უმუშევრობის შემცირება და საოჯახო მეურნეობის შემოსავლის გაზრდა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის; ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.