პროექტები

+

პროექტის სახელი: სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა (FASSI)
დონორი: ევროკავშირი
განმახორციელებელი ორგანიზაცია: საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, სიდა, ათინათი, ISET, EDA
ბიუჯეტი: 161 663
პროექტის ხანგრძლივობა: 2017-2019
პროექტის მიზანი: პროექტის მთავარი მიზანია სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებული ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების სიმძლავრეების განვითარება, რათა შემდგომში მათ უკეთ შეძლონ მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარება ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: ახალი რეგულაციების დაკმაყოფილება, ევროკავშირის ბაზარზე ხელმისაწვდომობა და საქმიანი ურთიერთობების გაუმჯობესება როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. პროექტი ასევე ითვალისწინებს, DCFTA და მცირე და საშუალო ბიზნესის თემატიკასთან დაკავშირებით, ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციების საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგში ჩართვას.


+

პროექტის სახელი: საქართველოში საჯარო სამსახურის რეფორმის მხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოების მიერ
დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა, UK Aid
პროექტის განმახორციებლები: სიდა, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი
ბიუჯეტი: 49 500 USD
პროექტის ვადები: 01/03/2017-31/12/2017
პროექტის მიზანი: საჯარო სამსახურის რეფორმის გაცნობა რეგიონებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, საინფორმაციო  შეხვედრების ჩატარება 

+

პროექტის სახელი: პროექტი სიდას ოპერაციული შესაძლებლობების გასაძლიერებლად
დონორი: ევროკავშირი
პროექტის განმახორციელებელი: სიდა
ბიუჯეტი: 106 698 ევრო
პროექტის ვადები: 02/01/2017 - 31/12/2017
პროექტის მიზანი: პროექტი მიზნად ისახავს, რეგიონული ორგანიზაციის, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA) შესაძლებლობების განვითარებას, რომელიც კორდინირებას უწევს საქართველოში სამ ძირითად პლატფორმას: სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN), კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კლუბი და გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი.

+

პროექტის სახელი: დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისათვის
დონორი: ევროკავშირი
პროექტის განმახორციებლები: სიდა, GCRT
ბიუჯეტი: 66 756 ევრო
პროექტის ვადები: 15/12/2016-15/04/2019
პროექტის მიზანი: ანტისოციალური ქცევის მქონე მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და უსაფრთხო ქცევის დანერგვის ხელშეწყობა.+

პროექტის სახელი: ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს - იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრების მხარდაჭერის საპილოტე ინიციატივა
დონორი: ევროპის ფონდი, Sida
პროექტის განმახორციელებელი: სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა)
ბიუჯეტი: 43 870 ლარი
პროექტის ვადები: 01.08.2015 -29.02.2016
პროექტის მიზანი: იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრების ბაზაზე ლეგალური და არალეგალური მიგრაციის საინფორმაციო-საკონსულტაციო სერვისის ინსტიტუციონალიზება