CIDA

Switch to desktop Register Login

DSC 0005პროექტის „დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის“ ბენეფიცარები ბოულინგ ცენტრს ეწვივნენ. ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო მინი-ტურნირი ბოულინგში, სადაც ახაგაზრდებს საშუალება ჰქონდათ სპორტის ამ სახეობაში მოესინჯათ ძალები და თანატოლებთან ერთად სასიამოვნო სიტუაციაში გაეტარებინათ დრო.

ღონისძიება ემსახურებოდა ახალგაზრდებში სპორტის მიმართ ინტერესის გაღვივებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და მოზარდების ინტეგრაციისა და სახალისო აქტივობებში ჩართვის წახალისებას.

ღონისძიება გაიმართა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწოვნებისთვის“ ფარგლებში. პროექტი მიმდინარეობს წამების, მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარების ცენტრთან (GCRT) პარტნიორობით.

ოთხშაბათი, 21 თებერვალი 2018 00:00
კატეგორია: მართლმსაჯულება
დაწვრილებით...

გრანტიარასამთავრობო ორგანიზაცია სიდამ დაიწყო მცირე ბიზნეს გრანტების გაცემა კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირებისათვის, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს ყოფილი პატიმრების ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა და მათი რეინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა.

პროექტის ფარგლებში, სულ დაგეგმილია 110 ბიზნეს გრანტის გაცემა. პირველ ეტაპზე ბიზნეს-გეგმების კონკურსში გამარჯვებულ 43 ბენეფიციარზე განხორციელდება სხვადასხვა პროდუქციის, ტექნიკისა და ბიზნესისათვის საჭირო მასალების გადაცემა თბილისში, აჭარაში, იმერეთში, გურიაში, სამეგრელოში, კახეთში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში. ბიზნეს გრანტები ხელს უწყობს პროექტის ბენეფიციართა ჩართულობასა და გაძლიერებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: სოფლის მეურნეობა, მშენებლობა, ტურიზმისა და მომსახურების სფეროები. 

13 თებერვალს სიდას და იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებმა გრანტი გადასცეს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ ,,დანაშაულის პრევენციის ცენტრის" ,,ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის" ბენეფიციარებს. გადაცემის პროცესს ცენტრის დირექტორი თათია ხოჭოლავა და პროექტის მენეჯერი ნინო დემეტრაშვილი დაესწრნენ. დემეტრაშვილის თქმით, პროექტის ფარგლებში ბენეფიციართა ხელშეწყობა ხორციელდება უშუალოდ ბიზნესისთვის საჭირო პროდუქტით და არა ფულადი სახით, ეს ფორმა კი უფრო მეტად განაპირობებს ბიზნესის მდგრადობასა და განვითარებას. გრანტი1

კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირებისათვის, ბიზნეს გრანტების გაცემა ხორციელდება ევროკავშირისა და იუსტიციის სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტების „ყოფილ პატიმართა ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა“ და „ტრენინგებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში“ ფარგლებში. 

ოთხშაბათი, 14 თებერვალი 2018 10:48
კატეგორია: მართლმსაჯულება
დაწვრილებით...

ტრენინგი-როიალ8-9 თებერვალს პროექტის „დანაშაულის პრევენციის გაუმჯობესება ანტისოციალური ქცევის მქონე და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის“ ფარგლებში ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი თანასწორთა განათლების საკითხებზე. ტრენინგი განკუთვნილი იყო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკებისა და ახალგაზრდული მუშაკებისათვის. ტრენინგის დროს გაიმართა თანასწორთა განათლების შესახებ მომზადებული სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია და მისი პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობების განხილვა.

ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თანასწორთა განათლების ზოგადი პრინციპები და თეორიული საფუძვლები, ცვლილებების მიღწევა და მოზარდების მოტივირება, მოზარდების მიერ სათემო აქტივობების დაგეგმვა, განხორციელება და მათთან მუშაობის სპეციფიკური ტექნიკები. გადამზადებული პირები პროექტის ფარგლებში მოახდენენ რთული ქცევისა და კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისა და სხვა მოზარდების თანასწორთა განმანათლებლებად მომზადებასა და მათ მხარდაჭერას სათემო აქტოვობების დაგეგმვისა და განხორციელების ეტაპზე.

პროექტი ხორციელდება წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრთან (GCRT) პარტნიორობითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით.

პარასკევი, 09 თებერვალი 2018 00:00
კატეგორია: მართლმსაჯულება
დაწვრილებით...

tesi20 დეკემბერს, არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდამ კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა საჭიროებების და დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები წარადგინა. ღონისძიება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილემ ზვიად მიხანაშვილმა და სიდას აღმასრულებელმა დირექტორმა ზვიად დევდარიანმა გახსნეს.

ღონისძების მეორე ნაწილი დაეთმო დასაქმების ბაზრის კვლევის შედეგების წარდგენას, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობდა იმ შესაძლებლობების წარმოსაჩენად, რომელიც არსებობს ბიზნეს სექტორში ბენეფიციართა ჯგუფის შრომითი რეაბილიტაციისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის.

დასაქმების ბაზრის კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 115 ბიზნეს ორგანიზაციამ, ხოლო კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების განათლებისა და დასაქმების დაჭიროებების გამოვლენის კვლევაში ჩაერთო 291 ბენეფიციარი. კვლევა განხორციელდა თბილისსა და საქართველოს 9 რეგიონში.

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ: 

> გასამართლების შემდეგ დაახლოებით 2-ჯერ იზრდება უმუშევართა რაოდენობა;

> ის პროფესია და კვალიფიკაცია, რომელიც აქვთ ყოფილ პატიმრებს, პირობითი მსჯავრის მქონე და განრიდებულ პირებს, არ არის თანხვედრაში დამსაქმებელთა მოთხოვნებთან;
> უმუშევრობა და ეკონომიკური მდგომარეობა ხშირ შემთხვევაში განაპირობებს განმეორებით დანაშაულს;
>კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებს გადაჭარვებული წარმოდგენა აქვთ საკუთარ შესაძლებლობებზე და დაუსაქმებლობის შემთხვევაში კარგავენ სამსახურის მოძიების მოტივაციას;
> გასამართლების შემდეგ კვლევის მონაწილე ბენეფიციართა 58,8%-ისთვის შემცირდა ოჯახის შემოსავალი, 11,5%-ისთვის გაიზარდა ხარჯები, მაშინ როდესაც მონაწილეთა 10% სოციალურად დაუცველია.
> დასაქმების სასურველ სფეროებად გამოიკვეთა ბიზნეს სექტორი და სოფლის მეურნეობის სფეროები;
> კვლევის მონაწილე ბიზნეს ორგანიზაციებიდან მეოთხედმა გამოთქვა მზაობა დაასაქმოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები.

კვლევის სრული ვერსია იხილეთ ბმულზე: goo.gl/fQ7Trr

კვლევა ჩატარდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას პროექტის „ტრენინგებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში” ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასა და სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტთან პარტნიორობით.

ოთხშაბათი, 20 დეკემბერი 2017 10:35
კატეგორია: მართლმსაჯულება
დაწვრილებით...