თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
პროექტებისა და ფონდების მოძიების მიმართულების ხელმძღვანელი
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მთავრობასთან ურთიერთობის მიმართულების ხელმძღვანელი
ბიზნესთან ურთიერთობის მიმართულების ხელმძღვანელი
ბიზნესთან ურთიერთობის მენეჯერი, შრომითი ურთიერთობების კონსულტანტი
ფონდების მოძიების კონსულტანტი
მდგრადობის საკითხებისა და პარტნიორობის მიმართულების ხელმძღვანელი
ფინანსური მენეჯერი
ბუღალტერი
ადმინისტრაციული მენეჯერი
სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი