კვლევები

საქართველოს ნებაყოფლობითი ეროვნული ანგარიში მდგრადი განვითარების მიზნებზე: კერძო სექტორის კონტრიბუცია
კორპორაციული პასუხისმგებლობა და მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი საქართველოში
კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვლევა 2019
„პარტნიორობა მობილობისთვის“ - შეფასების ანგარიში
ეროვნული საბაზისო კვლევა ბიზნესი და ადამიანის უფლებების შესახებ
კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთათვის არსებული საგანმანათლებლო და დასაქმების პროგრამების ანალიზი
დასაქმების ბაზრისა და კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა პროფესიული შესაძლებლობები და საჭიროებები
კვლევა: ქალი ამომრჩევლების საჭიროებები და პრიორიტეტები
კვლევა-გენდერული ნიშნით ძალადობა ქვემო ქართლში
ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარება- საბაზისო კვლევა
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კვლევის ანგარიში
სოფლის საჭიროებების კვლევა
„მაჟორიტარი სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის კვლევა
რეგიონის პრობლემატიკის კვლევა
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს შესაძლებლობებისა და საჭიროებების ანალიზი
საქართველო-სომხეთის საზღვრისპირა რეგიონების კვლევა

საინფორმაციო ბიულეტენი