ორგანიზაციის საქმიანობის გაფართოება საქართველოს საზღვრებს გარეთ

სტრატეგიული ამოცანა:

  • რამდენიმე ქვეყნის იდენტიფიცირება, კორპორაციული მდგრადობის საკითხებზე თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით და ამ თანამშრომლობის დასამყარებლად შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმვა.