გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის გაძლიერება და განვითარებაზე ზრუნვა

სტრატეგიული ამოცანები:

  • სიდას რეორგანიზაცია და გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელად გარდაქმნა.
  • ქსელის წევრების რაოდენობის გაზრდა
  • ქსელის არსებული წევრების კმაყოფილების გაუმჯობესებაზე პროაქტიული ზრუნვა.
  • საქართველოს ქსელის არსებული სამოქმედო პლატფორმებისა და გაეროს გლობალური შეთანხმების სათაო ოფისის პროექტების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა საქართველოში.