სტრატეგიული დაგეგმარების შეხვედრა

01.07.2020

2020 წლის ივნისის ბოლოს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის გუნდის სტრატეგიული დაგეგმარების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა კონსულტანტ ნინო ბერუაშვილის ფასილიტაციით წარიმართა. გასვლითი სამუშაო შეხვედრის შედეგად გუნდმა შეიმუშავა ორგანიზაციის ახალი სტრატეგია და უახლოესი ერთი წლის სამოქმედო გეგმაც გაწერა. ამასთან ერთად, გუნდმა განიხილა თუ როგორ გავაუმჯობესოთ ჩვენი საქმიანობა და ამავდროულად, გავაძლიეროთ კომუნიკაცია სამიზნე აუდიტორიასთან.

სამუშაო შეხვედრა გაიმართა შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით.

კატეგორია: სხვა