თანამშრომლები

აღმასრულებელი დირექტორი
კომუნიკაციის მენეჯერი
პროექტის მენეჯერი
მრჩეველი მთავრობასთან ურთიერთობის საკითხებში
შრომის უფლებების მიმართულების კოორდინატორი
პროექტის მენეჯერი
გარემოს დაცვის მიმართულების ექსპერტი