პუბლიკაციები

რა შემთხვევაში შემიძლია გამოვიყენო კომპანიაში არსებული საჩივრის მექანიზმი?
Cross-border Economic Development Baseline Study Report
სახელმძღვანელო ბროშურა „დასახლების საერთო კრება“
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა და დეცენტრალიზაციის პროცესი - სამოქალაქო ორგანიზაციების შეფასებები
Self-Government Bodies and the Decentralization Process - Evaluation by the Civil Society Organizations
რუსთავის მუნიციპალიტეტის გამჭირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების სახელმძღვანელო
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამჭირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების სახელმძღვანელო
BP-ს საუკეთესო პრაქტიკა
ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი: არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება
გურიის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
იმერეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
ქვემო ქართლის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
მცხეთა - მთიანეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის ფინალური დოკუმენტი
სათემო მობილიზაცია
თანამონაწილეობითი დაგეგმარება
მეგობრობის ხიდი ქართლოსი – განაცხადის ფორმა 2014
მედია მონიტორინგის ანგარიში –Cida_მაისი, 2014
ქვიშხეთი განადგურების პირასაა - თიკო ოსმანოვა - „რეზონანსი“
ევროკავშირის საგზაო რუკები სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის
საგზაო მოძრაობის დაგეგმარება
ორჰუსის კონვენცია
ხელშეკრულება საექსპერტო მომსახურების შესახებ
მედია მონიტორინგის ანგარიში –CIDA_თებერვალი, 2014
G-PAM Baseline ENG
G-PAM საბაზისო კვლევის ანგარიში
გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის მეთოდიკის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ
მედია მონიტორინგის ანგარიში –CIDA_იანვარი_2014
მუნიციპალიტეტების განვითარების გეგმების განხილვა მოსახლეობასთან
ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი
სტოკჰოლმის კონვენცია მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების შესახებ
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
დმანისის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
პრეზიდენტის ბრძანებულება N 866
გაზეთი "რუსთავი"
რეგიონულ ბეჭდურ მედიაში გასული სტატიები
R-CSN Recommendations on Local Self-Government Code
რეკომენდაციები თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელებასთან დაკავშირებით
დღის წესრიგი_საქართველოს პარლამენტსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი
ეროვნული უმცირესობების სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი
R-CSN Statement
მიმართვა საქართველოს მთავრობას
ტყიბული და ზუგდიდი
ეკომიგრანტები ხელისუფლების დახმარების მოლოდინში
დევნილები ბორჯომში
კარდენახის პრობლემა
ატმის რეალიზაციის პრობლემა გურჯაანში
მემორანდუმი CiDA-სა და MRDI-ის შორის
პროექტის ციკლის მართვის დებულება
ნიუსის შექმნა
სიდას საკომუნიკაციო სტრატეგია
მედია მონიტორინგის ანგარიში –CIDA_მაისი_2013
Address of Civil Society Organizations to Donor Organizations
რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ

წლიური ანგარიში