პუბლიკაციები

კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდო 2018-პროექტები
მიგრანტის პირველი ნაბიჯები-სახელმძღვანელო
რა შემთხვევაში შემიძლია გამოვიყენო კომპანიაში არსებული საჩივრის მექანიზმი?
სახელმძღვანელო ბროშურა „დასახლების საერთო კრება“
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა და დეცენტრალიზაციის პროცესი - სამოქალაქო ორგანიზაციების შეფასებები
რუსთავის მუნიციპალიტეტის გამჭირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების სახელმძღვანელო
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამჭირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისა და პრაქტიკის შეფასების სახელმძღვანელო
ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი: არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება
გურიის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
იმერეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
ქვემო ქართლის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
მცხეთა - მთიანეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა
სათემო მობილიზაცია - დამხმარე სახელმძღვანელო
თანამონაწილეობითი დაგეგმარება
ევროკავშირის საგზაო რუკები სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის
G-PAM საბაზისო კვლევის ანგარიში
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
დმანისის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა
რეკომენდაციები თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელებასთან დაკავშირებით
დღის წესრიგი_საქართველოს პარლამენტსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი
ეროვნული უმცირესობების სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი
მემორანდუმი CiDA-სა და MRDI-ის შორის
პროექტის ციკლის მართვის დებულება
ნიუსის შექმნა

წლიური ანგარიში