კვლევები

კვლევა: ქალი ამომრჩევლების საჭიროებები და პრიორიტეტები
კვლევა-გენდერული ნიშნით ძალადობა ქვემო ქართლში
Majoritarian MPs Bureau Activity Research
Ethnic Minorities Justice Accessibility Research
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კვლევის ანგარიში
სოფლის საჭიროებების კვლევა
„მაჟორიტარი სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის კვლევა
რეგიონის პრობლემატიკის კვლევა
ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს შესაძლებლობებისა და საჭიროებების ანალიზი
საქართველო-სომხეთის საზღვრისპირა რეგიონების კვლევა

საინფორმაციო ბიულეტენი